Poniższe zasady współpracy określają sposób świadczenia i korzystania z usług gabinetu dietetycznego Przyjemność jedzenia.

 1. Pacjentem jest każda osoba korzystająca z zakresu usług oferowanych przez gabinet dietetyczny Przyjemność jedzenia.
 2. Porad w zakresie dietetyki i zdrowego żywienia udziela wykwalifikowany zespół dietetyków.
 3. Zakres oferowanych usług prezentowany jest na stronie www.przyjemnoscjedzenia.pl oraz osobiście w gabinetach dietetycznych Przyjemność jedzenia.
 4. Warunkiem realizacji wizyty jest opłata za usługę zgodna z cennikiem dostępnym na stronie internetowej gabinetu.
 5. W przypadku poszerzenia oferty na specjalne życzenie Pacjenta o dodatkowe elementy, które wykraczają poza standardowe ramy oferty dostępnej na stronie, koszt usługi ustalany jest indywidualnie.
 6. Poszczególne elementy pakietu nie są wyceniane indywidualnie/jednostkowo. W sytuacji niewykorzystania jakiegokolwiek elementu składowego, zapłacone przez Pacjenta środki nie podlegają zwrotowi ani wymianie na inny składnik pakietu. Gabinet Dietetyczny nie ma obowiązku dokonywania zwrotów.
 7. W sytuacji nieskorzystania z jakiegokolwiek elementu składowego pakietu (dieta lub wizyta) Pacjent może go wykorzystać w ciągu roku od ostatniej wizyty. Po tym czasie ulega on dezaktualizacji.
 8. Pacjent otrzymuje "pierwszą dietę" w przeciągu 3-4 dni roboczych od momentu płatności w gabinecie/zaksięgowaniu wpłaty na rachunku gabinetu Przyjemność jedzenia, chyba że został ustalony między Pacjentem a Dietetykiem inny termin przesłania materiałów. Kolejne diety wysyłane są co dwa tygodnie, chyba że został ustalony między Pacjentem a Dietetykiem inny termin przesłania materiałów.
 9. Materiały związane z dietą są przygotowywane zgodnie z indywidualnymi potrzebami każdego Pacjenta, uwzględniając jego stan zdrowia, zasady prawidłowego i zdrowego żywienia a także preferencje żywieniowe. Pacjent otrzymuje również dodatkowe wskazówki/zalecenia co do diety w wyjątkowych okresach np. świąt, wakacji, urlopu czy innych uroczystości.
 10. Współpraca z każdym nowym Pacjentem obejmuje przeprowadzenie wywiadu żywieniowego. Pacjent zobowiązany jest do udzielenia pełnej informacji o swoim stanie zdrowia. Na prośbę Dietetyka zobowiązany jest także do przedłożenia wskazanych badań, koniecznych do prawidłowego przygotowania programu żywieniowego.
 11. W przypadku uwag do otrzymanej diety, Pacjent ma prawo skonsultować przesłany jadłospis z Dietetykiem i poprosić o zmianę kilku składników, jednak dieta nie może być całkowicie zmieniona.
 12. W przypadku pakietu rodzinnego dla każdego kolejnego członka rodziny/partnera/znajomego, który decyduje się na korzystanie w tym samym czasie z usług gabinetu dietetycznego, przysługuje specjalna oferta cenowa przedstawiona na stronie internetowej. Warunkiem skorzystania z tej promocji jest zasada wspólnego programu żywieniowego dla wszystkich, czyli wspólne menu, dostosowane indywidualnie do potrzeb każdego beneficjenta pakietu rodzinnego.
 13. Przy dłuższej współpracy w zakresie kuracji dietetycznej Pacjent ma prawo do stałego kontaktu mailowego i telefonicznego z Dietetykiem a nie tylko podczas realizowanych wizyt.
 14. Pacjenci, z którymi Dietetyk nie ma stałego aktywnego kontaktu, czyli którzy zrezygnowali z kuracji, zawiesieli współpracę, nie umówili/przekładają terminy wizyty otrzymują drogą elektroniczną informację o dezaktywacji ich konta w Strefie Pacjenta oraz czasie, w którym mogą pobrać potrzebne im materiały.
 15. W przypadku niemożliwych do spełnienia oczekiwań Pacjenta, zespół dietetyków świadczących usługi może odmówić realizacji oferty, podobnie w przypadku przeciwwskazań medycznych, które uniemożliwiają skorzystanie z programu dietetycznego.
 16. Gabinet Dietetyczny nie ponosi odpowiedzialności za brak pożądanego efektu, będącego wynikiem kuracji dietetycznej, pogorszenie stanu zdrowia, w przypadku gdy Pacjent zatai istotne z punktu widzenia medycznego informacje czy też nie stosuje się do zaleceń otrzymanych na potrzeby realizacji programu żywieniowego.
 17. Pacjent jest zobowiązany potwierdzić wcześniej umówioną wizytę poprzez odpowiedź na sms na nr telefonu, z którego taka prośba została wygenerowana.
 18. Zarówno Pacjent jak i Gabinet jest obowiązany do wcześniejszego poinformowania strony o odwołaniu wcześniej umówionej wizyty, jeśli z jakichkolwiek przyczyn spotkanie nie może się odbyć. Należy to zrobić w miarę możliwości przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem.
 19. Przyjemność jedzenia jest administratorem danych osobowych Pacjentów, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016. Pacjent obowiązany jest do złożenia oświadczenia potwierdzającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usługi dietetycznej, w tym: przetwarzania i przechowywania danych osobowych Pacjenta, wywiadu żywieniowego, badań lekarskich oraz pozostałej dokumentacji medycznej.
Małgorzata Łyżniak
Diety sokowe. Czy są korzystne dla organizmu?
Diety sokowe. Czy są korzystne dla organizmu?